August 13, 2019

Location

Palen Family Farms, Mitchell County Kansas, near Tipton